Šírime vedecké informácie. veda.sk

Navigácia: Úvod | Fórum

Biológia

Biológia (grec. bios, βιος - život; logos, λογος - slovo) je náuka o živote. Toto všeobecné vyjadrenie zahŕňa viaceré skutočnosti: Viac ...

Copyright.sk Photography